Na podstawie wykonanych pomiarów wykonujemy projekt, który może być następnie poddany wizualizacji 3D, lub przekazany bezpośrednio na produkcję.