W celu uzyskania jak najlepszego efektu końcowego osobiście wykonujemy pomiary w siedzibie klienta. Mamy wtedy pewność, że wszystko będzie wykonane zgodnie ze sztuką.